1248709983_shcool_galaxy4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі готові роботи з природничих дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх природничих дисциплін:

 1. Акустика
 2. Акушерство і гінекологія
 3. Альгологія
 4. Аналіз органічних сполук
 5. Аналітична хімія
 6. Анатомія
 7. Анатомія і фізіологія нервової системи
 8. Анатомія людини
 9. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 10. Аптечна технологія лікарських засобів
 11. Аптечна технологія ліків
 12. Аромологія в косметології та аромотерапії
 13. Астрофізика
 14. Атомна фізика
 15. Безпека життєдіяльності
 16. Біогеографія
 17. Біологія
 18. Біологія з основами генетики
 19. Біонеорганічна хімія
 20. Біоорганічна хімія
 21. Біофармація
 22. Біофізика
 23. Біохімія
 24. Ботаніка
 25. Будова речовини
 26. Ветеринарна медицина
 27. Використання інноваційних технологій у викладанні хімії
 28. Виробнича лікарська практика
 29. Виробнича практика з хімічної технології
 30. Високомолекулярні сполуки
 31. Вікова психологія
 32. Вірусологія
 33. Внутрішні хвороби дрібних тварин
 34. Внутрішня медицина
 35. Внутрішня медицина (в т. ч. ендокринологія)
 36. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами
 37. Генетика
 38. Географiя туризму
 39. Географія
 40. Географія будівельної індустрії
 41. Географія внутрішньої торгівлі України
 42. Географія зв’язку
 43. Географія інфраструктури
 44. Географія культури
 45. Географія населення та розселення
 46. Географія праці
 47. Географія промисловості
 48. Географія рекреації та туризму
 49. Географія світу
 50. Географія сільського господарства
 51. Географія споживання
 52. Географія сфери послуг
 53. Географія торгівлі
 54. Географія транспорту
 55. Географія управління
 56. Геодезія
 57. Геологія
 58. Геофізика
 59. Гігієна та екологія
 60. Гідробіологія
 61. Гістологія, цитологія та ембріологія
 62. Демонстраційний хімічний експеримент у вищій школі
 63. Дерматологія, венерологія
 64. Диференціальна психологія
 65. Додрукарські процеси
 66. Долікарська допомога
 67. Екологічна хімія
 68. Екологія
 69. Екологія людини
 70. Економічна географія країн світу
 71. Економічна географія природних ресурсів
 72. Експериментальна психологія
 73. Екстренна та невідкладна медична допомога
 74. Електрохімія
 75. Елементи практичної психології (інтернатура)
 76. Епідеміологія
 77. Етика та деонтологія у фармації
 78. Етноботаніка
 79. Етнографія народів світу
 80. Етнокультура і дипломатія країн світу
 81. Етнокультурологія
 82. Етнологія України
 83. Загальна патологія
 84. Загальна практика (сімейна медицина)
 85. Загальна психологія
 86. Загальна хімічна технологія
 87. Загальна хімія
 88. Загальна хірургія
 89. Загальне землеробство
 90. Захворювання внутрішніх органів
 91. Зоологія
 92. Інженерна теплофізика
 93. Інфекційні хвороби
 94. Історична суспільна географія
 95. Історія медицини
 96. Історія психології
 97. Історія розвитку суспільної географії
 98. Історія фармації
 99. Історія хімії
 100. Картографія
 101. Квантова механіка
 102. Квантова радіофізика
 103. Квантова теорія поля
 104. Квантова фізика
 105. Квантова хімія
 106. Класична механіка
 107. Клінічна імунологія та алергологія
 108. Клінічна психодіагностика
 109. Клінічна фармакологія
 110. Клінічна фармація
 111. Колоїдна хімія
 112. Комп’ютерні технології в хімії (навчальна практика)
 113. Комп’ютерні технології у фармації
 114. Конструктивна географія
 115. Координаційна хімія
 116. Країнознавство
 117. Кристалохімія
 118. Кріобіологія
 119. Лабораторна діагностика
 120. Ландшафтознавство
 121. Латинська мова та медична термінологія
 122. Логопедія
 123. Маркетинг хімічної продукції
 124. Маркетингова географія
 125. Математична фізика
 126. Математичний аналіз
 127. Математичні методи в біології
 128. Медицина надзвичайних станів
 129. Медицинська фізика
 130. Медична біологія
 131. Медична генетика
 132. Медична географія
 133. Медична і біологічна фізика
 134. Медична інформатика
 135. Медична психологія
 136. Медична хімія
 137. Медичне і фармацевтичне товарознавство
 138. Менеджмент та маркетинг у фармації
 139. Методи органічних реакцій
 140. Методи органічного синтезу
 141. Методи та методика суспільно-географічних досліджень
 142. Методика викладання суспільної географії
 143. Методика викладання хімії
 144. Методика викладання хімії у вищій школі
 145. Методика навчання хімії
 146. Методика навчання хімії в старшій профільній школі
 147. Методика розв’язування задач з хімії
 148. Методологія хімії
 149. Метрологія
 150. Мікробіологія
 151. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 152. Мінеральні ресурси хімічної промисловості
 153. Молекулярна біологія
 154. Молекулярна фізика
 155. Належна фармацевтична практика
 156. Нанохімія
 157. Неврологія
 158. Нейробіологія
 159. Нейронна фізика
 160. Нейрохірургія
 161. Неорганічна хімія
 162. Неорганічний синтез
 163. Нутріологія
 164. Онкологія
 165. Опорно-руховий апарат
 166. Організація та економіка фармації
 167. Органічна хімія
 168. Органічний синтез
 169. Осетрівництво
 170. Основи біоетики та біобезпеки
 171. Основи біології і генетики людини
 172. Основи екології
 173. Основи нейрон-психології
 174. Основи психології та педагогіки
 175. Основи психологічного консультування та психотерапії
 176. Основи районного та міського планування
 177. Основи стоматології
 178. Основи теорії суспільної географії
 179. Основи хімічної технології
 180. Основні методи та стратегії дослідження хімічної науки
 181. Оториноларингологія
 182. Офтальмологія
 183. Палеонтологія
 184. Паразитологія
 185. Патоморфологія
 186. Патофізіологія
 187. Педагогічна психологія
 188. Педіатрія
 189. Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 190. Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби
 191. Переробка та зберігання зерна
 192. Перцепційна географія
 193. Політична географія
 194. Порівнювальна анатомія
 195. Прикладна фізика
 196. Промислова технологія лікарських засобів
 197. Пропедевтика внутрішньої медицини
 198. Пропедевтика педіатрії
 199. Професійні хвороби
 200. Психіатрія та наркологія
 201. Психоаналіз
 202. Психодіагностика
 203. Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів
 204. Психологічне консультування в закладах освіти
 205. Психологічний вплив та маніпулятивна поведінка
 206. Психологія
 207. Психологія адвокатської діяльності
 208. Психологія адитивної поведінки
 209. Психологія аномального розвитку
 210. Психологія вищої школи
 211. Психологія вікових відмінностей
 212. Психологія дитячої творчості
 213. Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 214. Психологія експертної діяльності
 215. Психологія екстремальної поведінки
 216. Психологія життєвих криз
 217. Психологія здоров’я
 218. Психологія і педагогіка вищої школи
 219. Психологія масової поведінки
 220. Психологія особистості
 221. Психологія переговорної діяльності
 222. Психологія професійної діяльності
 223. Психологія та культура ділового спілкування
 224. Психофізіологія
 225. Радіаційна медицина
 226. Радіологія
 227. Радіофізика
 228. Радіохімія
 229. Регіональна політика
 230. Ресурсознавство лікарських рослин
 231. Рослинництво
 232. Сестринська практика
 233. Сімейна психологія
 234. Сімейне та дитяче психологічне консультування
 235. Соціальна медицина, організація охорони здоров’я
 236. Соціальна психологія
 237. Соціально-економічна географія України
 238. Спеціальна психологія
 239. Спеціальні розділи математики
 240. Спортивна біологія і медицина
 241. Стандартизація і сертифікація
 242. Стандартизація лікарських засобів
 243. Статистична фізика
 244. Стоматологія
 245. Стратегія і тактика органічного синтезу
 246. Стратегія і тактика хімічного синтезу
 247. Судова медицина і медичне правознавство
 248. Суспільно-географічна картографія
 249. Суспільно-географічна комплексологія
 250. Суспільно-географічна районологія
 251. Суспільно-географічне краєзнавство
 252. Суспільно-географічне прогнозування та моделювання
 253. Сучасні інформаційні технології
 254. Теоретична механіка
 255. Теоретична фізика
 256. Теоретична хімія
 257. Теоретичні основи неорганічної хімії
 258. Теоретичні основи органічної хімії
 259. Тератологія
 260. Термодинаміка
 261. Техніка демонстрування ускладнених дослідів
 262. Техніка хімічного експерименту
 263. Техніка шкільного хімічного експерименту
 264. Технічна фізика
 265. Технологія виготовлення хліба
 266. Технологія і організація в туризмі
 267. Технологія лікарських засобів
 268. Товарознавство (сестринська справа)
 269. Токсикологічна хімія
 270. Топоніміка
 271. Травматологія і ортопедія
 272. Туроперайтинг
 273. Управління природокористуванням
 274. Управління розвитком регіону
 275. Урологія
 276. Фармакогнозія
 277. Фармакоекономіка
 278. Фармакологія
 279. Фармакотерапія
 280. Фармацевтична технологія (інтернатура)
 281. Фармацевтична хімія
 282. Фармацевтичне правознавство
 283. Фармацевтичний аналіз (інтернатура)
 284. Фармацевтичні аспекти біобезпеки
 285. Фармацевтичні аспекти нутріціології (БАД)
 286. Фізика
 287. Фізика космічних променів
 288. Фізико-хімічний аналіз
 289. Фізико-хімічні методи дослідження
 290. Фізична географія України
 291. Фізична і колоїдна хімія
 292. Фізична кінетика
 293. Фізична космологія
 294. Фізична реабілітація, спортивна медицина
 295. Фізична хімія
 296. Фізичні методи дослідження речовини
 297. Фізіологія
 298. Фізіологія і психологія праці
 299. Фізіологія людини
 300. Фізколоїдна хімія
 301. Фтизіатрія
 302. Хіміко-технологічна практика
 303. Хімічна технологія
 304. Хімічна фізика
 305. Хімічні методи синтезу неорганічних речовин і матеріалів
 306. Хімія
 307. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
 308. Хімія барвників
 309. Хімія високомолекулярних сполук
 310. Хімія з основами біогеохімії
 311. Хімія і технологія ПАР
 312. Хімія ізольованих ультрадисперсних об’єктів
 313. Хімія напівпродуктів
 314. Хімія неорганічна
 315. Хімія неорганічних волокон
 316. Хімія органічна
 317. Хімія природних сполук
 318. Хімія твердого тіла
 319. Хірургічна стоматологія
 320. Хірургія
 321. Хірургія з дитячою хірургією та з онкологією
 322. Хореографія
 323. Хронобіологія
 324. Ядерна фізика

Comments are closed.