Готові роботи з комп’ютерних дисциплін

klaviatura_sven_blonde_pink_usb
База готових робіт з комп’ютерного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з комп’ютерних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх комп’ютерних дисциплін:

 1. Visual Basic
 2. WEB технології в управлінні
 3. WEB-дизайн
 4. WEB-програмування
 5. Автоматизація інженерних розрахунків
 6. Автоматизація інформаційних систем
 7. Автоматизоване проектування систем і засобів управління
 8. Автоматизоване проектування систем управління
 9. Автоматизовані системи моделювання
 10. Адміністрування інформаційних систем i мереж
 11. Адміністрування локальних мереж
 12. Алгоритми
 13. Алгоритми і структури даних
 14. Алгоритми та методи обчислень
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Архітектура комп’ютерів
 17. Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж
 18. База даних (БД)
 19. Банківські та спеціальні комп’ютерні мережі
 20. Безпека інтелектуальних інформаційних систем
 21. Безпровідні комунікаційні системи
 22. Бізнес інформатика
 23. Веб-технології та веб-дизайн
 24. Верифікація програмного забезпечення
 25. Виконання проектних дій в ІТ-проектах
 26. Використання мультимедійних програм для навчання
 27. Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси
 28. Геоінформаційні системи
 29. Гуманістична інформатика
 30. Діагностування обчислювальних систем
 31. Дослідження операцій
 32. Еволюційні алгоритми
 33. Економічна інформатика
 34. Економічна кібернетика
 35. Експертні системи
 36. Електронна комерція
 37. Електронне врядування
 38. Електронний документообіг
 39. Електронні компоненти систем управління
 40. Електрорадіовимірювання
 41. Електротехніка і електроніка
 42. Елементи і пристрої автоматики
 43. Європейські стандарти комп’ютерної грамотності
 44. Захист інформації в ІКС
 45. Захист інформації та комп’ютерна криптографія
 46. Інженерія проектування інформаційних систем
 47. Інженерна і комп’ютерна графіка
 48. Інструментальні засоби прикладного програмування
 49. Інтегровані системи моніторингу
 50. Інтелектуальна робототехніка
 51. Інтелектуальний аналіз даних
 52. Інтернет, всесвітня павутина
 53. Інтернет-технології в бізнесі
 54. Інформатика
 55. Інформатика спільнот
 56. Інформаційна безпека
 57. Інформаційна безпека держави
 58. Інформаційна мережа Internet
 59. Інформаційне і математичне забезпечення природокористування
 60. Інформаційний менеджмент
 61. Інформаційні системи
 62. Інформаційні системи в діяльності підприємств
 63. Інформаційні системи в менеджменті
 64. Інформаційні системи в мережі
 65. Інформаційні системи і технології
 66. Інформаційні системи і технології в обліку
 67. Інформаційні системи та комп’ютерний тренінг
 68. Інформаційні системи та технології в бізнесі
 69. Інформаційні технології
 70. Інформаційні технології в фармації
 71. Квантова криптографія
 72. Кількісні методи соціологічних досліджень
 73. Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
 74. Комп’ютерна графіка
 75. Комп’ютерна електроніка
 76. Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації
 77. Комп’ютерна схемотехніка
 78. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 79. Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження
 80. Комп’ютерне проектування
 81. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 82. Комп’ютерна безпека
 83. Комп’ютерна інженерія
 84. Комп’ютерна логіка
 85. Комп’ютерна математика
 86. Комп’ютерна техніка і математична статистика
 87. Комп’ютерний контролінг бізнес-процесів
 88. Комп’ютерні системи та мережі
 89. Конструювання Web-сторінок
 90. Корпоративні інформаційні системи
 91. Корпоративні мережі промислових підприємств
 92. Крос-платформне програмування
 93. Лінгвістичне забезпечення комп’ютерних систем
 94. Людино-комп’ютерний інтерфейс
 95. Математична логіка та теорія алгоритмів
 96. Математичні методи дослідження операцій
 97. Медична інформатика
 98. Мережеві операційні системи
 99. Методи і засоби діагностування об’єктів н/г комплексу
 100. Методи та моделі управління ризиками
 101. Методи та системи розпізнавання образів
 102. Методи та системи штучного інтелекту
 103. Методи штучного інтелекту
 104. Мікроконтролери
 105. Мікропроцесорні пристрої
 106. Мови програмування
 107. Моделі і методи проектування інформаційних систем
 108. Моделі та структури даних
 109. Моделі управління інформаційними технологіями
 110. Моделювання бізнес процесів
 111. Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні
 112. Моделювання еколого-економічних процесів
 113. Моделювання економіки
 114. Моделювання систем передачі даних
 115. Моделювання та імітація мехатронних систем
 116. Моделювання та сучасні інформаційні технології в менеджменті
 117. Моніторинг інформаційних технологій
 118. Мультимедіа
 119. Навчальні і контролюючі комп’ютерні програми
 120. Нейромережеві системи в управління
 121. Нечіткі множини та нечітка логіка
 122. Нові комп’ютерні технології
 123. Об’єкти і процеси управління та діагностування н/г комплексу
 124. Об’єктно-орієнтоване програмування
 125. Обробка експериментальних даних на ЕОМ
 126. Обробка зображень
 127. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
 128. Обчислювальна техніка
 129. Оператор ПК
 130. Операційні системи
 131. Оптимальні та адаптивні системи
 132. Оптимізація систем моніторингу
 133. Організація баз даних
 134. Організація інформаційних управляючих систем
 135. Організація інформаційно-обчислювальний процесів і систем
 136. Організація комп’ютеризованих інтегрованих виробництв
 137. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 138. Основи інформаційних технологій та програмування
 139. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 140. Основи наукових досліджень і технічної творчості
 141. Основи обробки інформації
 142. Основи побудови АСУ
 143. Основи програмування
 144. Основи проектування
 145. Основи проектування інтелектуальних систем
 146. Основи системного аналізу
 147. Основи теорії керування якістю технічних систем
 148. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем
 149. Основи технічної стандартизації
 150. Основи управління в екологічному моніторингу
 151. Основи цифрової техніки
 152. Основи штучного інтелекту та експертні системи
 153. Охорона праці за комп’ютером
 154. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 155. Парадигми програмування
 156. Периферійні пристрої
 157. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації
 158. Прийняття проектних рішень
 159. Прикладне програмування
 160. Програмно-апаратні засоби безпровідного зв’язку
 161. Програмування
 162. Програмування (мова програмування С)
 163. Програмування вбудованих систем
 164. Програмування для Інтернет
 165. Програмування систем реального часу
 166. Проектування інформаційних систем
 167. Проектування інформаційних систем промислових підприємств
 168. Проектування ІУС еколого-економічного моніторингу
 169. Проектування комп’ютеризованих систем управління
 170. Проектування локальних мереж
 171. Проектування програмного забезпечення
 172. Проектування та моделювання комп’ютерних мереж
 173. Промислові системи автоматики
 174. Процеси і апарати
 175. Радіопередавальні пристрої
 176. Реляційні бази даних
 177. Робототехніка
 178. Розпізнавання та ідентифікація об’єктів
 179. Розподілені бази даних
 180. Розробка програмного забезпечення
 181. Синхронізація потоків
 182. Системи безпровідних технологій
 183. Системи діагностування
 184. Системи моніторингу
 185. Системи передавання даних
 186. Системи передачі і обробки інформації в н/г комплексі
 187. Системи управління базами даних
 188. Системи штучного інтелекту
 189. Системне програмне забезпечення комп’ютерів (СПЗК)
 190. Системне програмування
 191. Системний аналіз
 192. Системний аналіз соціально-економічних процесів
 193. Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах
 194. Стандартизація та сертифікація в IT
 195. Створення власного ІТ-бізнесу
 196. Стиснення даних
 197. Структури даних
 198. Структурні засоби розробки інформаційних систем
 199. Сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем
 200. Сучасні інформаційні технології (СІТ)
 201. Сучасні методи проектування програмних систем на основі ООП
 202. Сучасні технології програмування
 203. Телекомунікаційні мережі та системи передачі даних
 204. Теорія автоматичного управління
 205. Теорія алгоритмів
 206. Теорія випадкових процесів програмування
 207. Теорія інформації
 208. Теорія нейронних мереж
 209. Теорія обчислювання
 210. Теорія прийняття рішень
 211. Технології i засоби створення багатокористувацьких систем
 212. Технології комп’ютерного проектування
 213. Технології програмування і створення програмних продуктів
 214. Технології проектування комп’ютерних систем
 215. Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
 216. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 217. Технології хмарних обчислень
 218. Технологічна підготовка виробництва
 219. Технологія захисту інформації
 220. Технологія розробки програмного забезпечення систем моніторингу
 221. Технологія створення програмних продуктів
 222. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 223. Управління базами даних
 224. Управління вимогами в ІТ-проектах
 225. Управління інформаційними ресурсами
 226. Управління ІТ-проектами
 227. Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем
 228. Управління проектами інформатизації
 229. Управління проектами розробки складних інформаційних технологій
 230. Управління розвитком соціально-економічних систем
 231. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 232. Формалізація та моделювання систем
 233. Фотокомпозиція
 234. Функціональне програмування
 235. Хемоінформатика
 236. Цифрова обробка сигналів і образів
 237. Чисельні методи
 238. Широкосмугові системи зв’язку
 239. Штучний інтелект
 240. Штучний інтелект в управлінні економічними системами

Comments are closed.