0899898
Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з гуманітарних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх гуманітарних дисциплін:

 1. Авангард в культурі ХХ ст.
 2. Агенційна журналістика
 3. Актуальні проблеми педагогіки
 4. Аналіз художнього тексту
 5. Англійська мова та література
 6. Англійська філологія
 7. Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект)
 8. Антропологія
 9. Архаїчна культура в свідомості Нового часу
 10. Архівознавство
 11. Бездоглядність і правопорушення підлітків
 12. Безпека життєдіяльності
 13. Бібліографія
 14. Білоруська література
 15. Болонський процес
 16. Вживання епонімів
 17. Видавнича діяльність
 18. Видавнича справа та редагування
 19. Видатні українці: неприкрашені життєписи
 20. Виникнення філософії. Генезис філософії на заході і Сході
 21. Виховна робота класного керівника
 22. Вища освіта України та Болонський процес
 23. Візажист
 24. Внутрішньополітичний розвиток країн світу
 25. Всесвітня історія
 26. Вступ до германського мовознавства та готська мова
 27. Вступ до мовознавства
 28. Вступ до романського мовознавства
 29. Вступ до спеціальності
 30. Вступ до спеціальності Країнознавство
 31. Вступ до спеціальності Міжнародна інформація
 32. Газетно-журнальне виробництво
 33. Гендерна соціологія
 34. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці
 35. Германські мови
 36. Германські мови (англійська)
 37. Германські мови (німецька)
 38. Герменевтика
 39. Глобалізація і мультикультуралізм
 40. Готська мова
 41. Граматика англійської мови
 42. Давня і середньовічна історія південних і західних слов`ян
 43. Декабристи
 44. Джерелознавство всесвітньої історії
 45. Дипломатична та консульська служба
 46. Дипломатичний протокол і етикет
 47. Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови
 48. Діалектика і методологія пізнання
 49. Діалектологія
 50. Ділова англійська мова
 51. Ділова етика
 52. Ділова іноземна мова
 53. Діловодство. Організація роботи з документами
 54. Догматичне Богослов’я
 55. Документообіг
 56. Дошкільна освіта
 57. Емоційна складова комунікації
 58. Етика та естетика
 59. Етимологія
 60. Етичні аспекти міжкультурної комунікації
 61. Європейська інтеграція
 62. Європейські цінності
 63. Журналістика і PR
 64. Журналістський фах
 65. Загальна естетична культура студента
 66. Загальна педагогіка та історія педагогіки
 67. Загальна соціологічна теорія
 68. Загальна теорія перекладу
 69. Загальне бібліотекознавство
 70. Загальне мовознавство
 71. Зарубіжна історіографія всесвітньої історії
 72. Зарубіжна література
 73. Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття
 74. Зарубіжна література епохи Просвітництва
 75. Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття)
 76. Зарубіжна теорія і моделі масової інформації
 77. Зв’язки з громадськістю
 78. Зовнішня політика
 79. Зовнішня політика країн Західної Європи
 80. Зовнішня політика України
 81. Імідж сучасного педагога
 82. Іміджелогія
 83. Іноземна мова
 84. Іноземна мова (американська англійська). Американська англійська мова
 85. Іноземна мова (англійська). Англійська мова
 86. Іноземна мова (арабська). Арабська мова
 87. Іноземна мова (іспанська). Іспанська мова
 88. Іноземна мова (італійська). Італійська мова
 89. Іноземна мова (китайська). Китайська мова
 90. Іноземна мова (нідерландська). Нідерландська мова
 91. Іноземна мова (німецька). Німецька мова
 92. Іноземна мова (польська). Польська мова
 93. Іноземна мова (португальська). Португальська мова
 94. Іноземна мова (російська). Російська мова
 95. Іноземна мова (турецька). Турецька мова
 96. Іноземна мова (угорська). Угорська мова
 97. Іноземна мова (фінська). Фінська мова
 98. Іноземна мова (французька). Французька мова
 99. Іноземна мова (чеська). Чеська мова
 100. Інтерпретація тексту
 101. Історична антропологія
 102. Історіографія всесвітньої історії
 103. Історіософія
 104. Історія англійської мови
 105. Історія державності України
 106. Історія дипломатії
 107. Історія Європейського союзу
 108. Історія європейської культури
 109. Історія зарубіжних політичних вчень нового часу
 110. Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи
 111. Історія зарубіжної літератури
 112. Історія західноєвропейської музичної культури
 113. Історія іспанської мови
 114. Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства
 115. Історія літературознавчих вчень
 116. Історія логіки
 117. Історія мистецтв
 118. Історія містобудування
 119. Історія мови
 120. Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій
 121. Історія науки і техніки
 122. Історія перекладу
 123. Історія політичних (правових, економічних) вчень
 124. Історія політичної думки
 125. Історія польської літератури
 126. Історія світових цивілізацій
 127. Історія світового театру
 128. Історія світової культури
 129. Історія світової музики
 130. Історія середніх віків
 131. Історія Слобідської України
 132. Історія соціології в Україні
 133. Історія СРСР
 134. Історія стародавнього світу
 135. Історія України
 136. Історія української держави
 137. Історія української журналістики та видавничої справи
 138. Історія української культури
 139. Історія української літератури
 140. Історія української літератури ХХ століття
 141. Історія української літературної мови
 142. Історія української церковної архітектури
 143. Історія фізичної реабілітації
 144. Історія французької мови
 145. Історія чеської літератури
 146. Історія чеської мови
 147. Квір-теорія як академічна освітня дисципліна
 148. Китайська література
 149. Когнітивна поетика
 150. Когнітивний та інтерпретативний підходи в теорії мови та тексту
 151. Комерційна дипломатія
 152. Комунікативна культура студента
 153. Комунікаційні технології
 154. Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти
 155. Конфліктологія
 156. Корейська мова
 157. Країнознавство
 158. Країнознавство англомовних країн
 159. Критерії громадського прогресу
 160. Критичне мислення
 161. Культура ділового спілкування
 162. Культура наукового мовлення
 163. Культура професійного мовлення
 164. Культура Російської імперії
 165. Культура Слобідської України
 166. Культура спілкування
 167. Культура українського народу
 168. Культура усного і писемного мовлення
 169. Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови
 170. Культура усного і писемного мовлення англійської мови
 171. Культура усного і писемного мовлення арабської мови
 172. Культура усного і писемного мовлення іспанської мови
 173. Культура усного і писемного мовлення італійської мови
 174. Культура усного і писемного мовлення китайської мови
 175. Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови
 176. Культура усного і писемного мовлення німецької мови
 177. Культура усного і писемного мовлення польської мови
 178. Культура усного і писемного мовлення португальської мови
 179. Культура усного і писемного мовлення російської мови
 180. Культура усного і писемного мовлення турецької мови
 181. Культура усного і писемного мовлення угорської мови
 182. Культура усного і писемного мовлення фінської мови
 183. Культура усного і писемного мовлення французької мови
 184. Культура усного і писемного мовлення чеської мови
 185. Культурологія
 186. Латинська мова
 187. Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів
 188. Лексикологія
 189. Лексикологія американської англійської мови
 190. Лексикологія англійської мови
 191. Лексикологія арабської мови
 192. Лексикологія іспанської мови
 193. Лексикологія італійської мови
 194. Лексикологія китайської мови
 195. Лексикологія нідерландської мови
 196. Лексикологія німецької мови
 197. Лексикологія польської мови
 198. Лексикологія португальської мови
 199. Лексикологія російської мови
 200. Лексикологія турецької мови
 201. Лексикологія угорської мови
 202. Лексикологія фінської мови
 203. Лексикологія французької мови
 204. Лексикологія чеської мови
 205. Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту
 206. Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі
 207. Лінгвокраїнознавство
 208. Література 20 століття
 209. Література зарубіжних країн
 210. Література і релігія: діалог між Заходом і Сходом
 211. Літературне редагування
 212. Літературознавство
 213. Логіка
 214. Логіка та методологія наукового пізнання
 215. Людина і політика
 216. Манікюрник
 217. Масова комунікація та інформація
 218. Матеріалознавство
 219. Матеріалознавство
 220. Машинний переклад
 221. Медіабезпека
 222. Медіакритика
 223. Методи збору соціологічної інформації
 224. Методи збору та аналізу соціологічних даних
 225. Методи і форми наукового пізнання
 226. Методи та прийоми лінгвістичних досліджень в аспекті сучасних наукових парадигм
 227. Методика викладання
 228. Методика викладання географії
 229. Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі
 230. Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті
 231. Методика викладання іноземних мов у вищій школі
 232. Методика викладання історії у школі
 233. Методика викладання культурології
 234. Методика викладання української літератури
 235. Методика викладання української мови
 236. Методика навчання зарубіжної літератури в культурологічному контексті
 237. Методика навчання іноземних мов
 238. Методика навчання німецької мови
 239. Методика навчання української мови
 240. Методика ознайомлення дітей з природою
 241. Методика природознавства
 242. Методика професійного навчання: основні технології навчання
 243. Методика української мови
 244. Методика. Мовознаство
 245. Методологія і організація наукових досліджень
 246. Методологія історичних досліджень
 247. Методологія наукових досліджень
 248. Методологія соціологічних досліджень
 249. Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи)
 250. Методологія та методика перекладацького аналізу тексту
 251. Методологія та організація наукових досліджень
 252. Методологія та організація наукових досліджень
 253. Міжнародна безпека
 254. Міжнародна журналістика
 255. Міжнародна інформація
 256. Міжнародні відносини і світова політика
 257. Міжнародні організації
 258. Міф в історії культури і філософії
 259. Міфологія голлівудського кінематографу
 260. Міфологія реклами
 261. Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
 262. Мовознавство
 263. Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця
 264. Моральні цінності соціальної роботи
 265. Музичне виховання
 266. Наратолоргія
 267. Настановчо-корективний курс з німецької мови
 268. Наукова діяльність
 269. Національна література
 270. Національне питання в сучасному світі
 271. Невербальні засоби як складова частина культури спілкування
 272. Нефінітні форми дієслова: семантико-стилістичний аспект
 273. Німецька фразеологія в аксіомогічному висвітленні: синхронія і діахронія
 274. Німецький переклад
 275. Нова історія країн Азії та Африки
 276. Нова історія країн Європи і Америки
 277. Нова історія південних і західних слов`ян
 278. Нові технології навчання та виховання
 279. Новітня зарубіжна література
 280. Новітня історія країн Азії та Африки
 281. Новітня історія країн Європи і Америки
 282. Новітня історія південних і західних слов`ян
 283. Образотворче мистецтво
 284. Організація виховної роботи у ВШ
 285. Організація і методика виховної роботи
 286. Основи виховання дітей у сім’ї
 287. Основи виховної роботи в школі
 288. Основи гуманістичної педагогіки
 289. Основи дипломатії та дипломатичної роботи
 290. Основи дитинознавства
 291. Основи етнології
 292. Основи здорового способу життя
 293. Основи менеджменту та маркетингу в системі освіти
 294. Основи міжнародних інформаційних відносин
 295. Основи міжнародного туризму
 296. Основи наукових досліджень
 297. Основи наукознавства
 298. Основи педагогіки
 299. Основи педагогічної майстерності
 300. Основи семіотики
 301. Основи теоретичного мовознавства
 302. Основи теорії мовленнєвої комунікації
 303. Основи усного ділового спілкування
 304. Особистісно-педагогічна культура вчителя
 305. Охорона праці
 306. Педагогіка
 307. Педагогіка вищої школи
 308. Педагогіка життя (аспект реалізації бажань і досягнення успіху)
 309. Педагогіка краси
 310. Педагогічна майстерність
 311. Педагогічна риторика
 312. Переклад художніх творів
 313. Перекладознавство
 314. Перукар (перукар-модельєр). Перукарська справа
 315. Політична історія країн Центральної та Східної Європи
 316. Політична історія сучасного світу
 317. Політична історія України
 318. Політична психологія
 319. Політичні ідеології
 320. Політичні системи світу
 321. Політологія
 322. Польська філологія
 323. Порівняльна лексикологія англійської та української мови
 324. Порівняльне літературознавство
 325. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
 326. Порівняльно-історичне мовознавство і типологія
 327. Порівняльно-історичне мовознавство: історія виникнення, розвиток наукових шкіл, становлення методологічної бази
 328. Практика іноземної мови
 329. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 330. Практика усного і писемного мовлення
 331. Практика усного і писемного мовлення американської англійської мови
 332. Практика усного і писемного мовлення англійської мови
 333. Практика усного і писемного мовлення арабської мови
 334. Практика усного і писемного мовлення іспанської мови
 335. Практика усного і писемного мовлення італійської мови
 336. Практика усного і писемного мовлення китайської мови
 337. Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
 338. Практика усного і писемного мовлення німецької мови
 339. Практика усного і писемного мовлення польської мови
 340. Практика усного і писемного мовлення португальської мови
 341. Практика усного і писемного мовлення російської мови
 342. Практика усного і писемного мовлення турецької мови
 343. Практика усного і писемного мовлення угорської мови
 344. Практика усного і писемного мовлення фінської мови
 345. Практика усного і писемного мовлення французької мови
 346. Практика усного і писемного мовлення чеської мови
 347. Практикум експерта-міжнародника
 348. Практикум з групових форм роботи
 349. Практична граматика
 350. Практична стилістика
 351. Практична фонетика
 352. Практична фонетика англійської мови
 353. Практичний курс перекладу
 354. Предмети художньо-естетичного циклу
 355. Прикладна лінгвістика
 356. Проблема свободи людини у філософії середньовіччя
 357. Проблеми і роль філософії
 358. Програматика невербальної комунікації
 359. Професійна етика
 360. Професійна педагогічна етика фахівця
 361. Професіоналізм соціального працівника
 362. Процес навчання як цілісна система
 363. Радянське і пострадянське кіно: історія культури
 364. Реабілітаційна педагогіка
 365. Релігієзнавство
 366. Релігійне дисидентство в Україні ХІХ – ХХ ст.
 367. Релігійний світогляд
 368. Релігійний фактор в міжнародних відносинах
 369. Ризикологія в сучасному світі
 370. Риторика
 371. Романські мови
 372. Романські мови (іспанська)
 373. Романські мови (італійська)
 374. Романські мови (французька)
 375. Російська мова та література
 376. Світова історія
 377. Світова література
 378. Семіотика
 379. Семіотика культури
 380. Семіотичні засади дискурсології
 381. Середньовічна християнська філософія
 382. Слов’янські мови
 383. Слова-символи в реаліях сьогодення
 384. Соціальна антропологія
 385. Соціальна географія
 386. Соціальна педагогіка
 387. Соціальна політика
 388. Соціальна робота на виробництві
 389. Соціальна робота як наука
 390. Соціальна структура суспільства
 391. Соціальна філософія і філософська антропологія
 392. Соціальна філософія та філософія історії
 393. Соціальне забезпечення
 394. Соціальне управління
 395. Соціальні медіакомунікації
 396. Соціально-економічний та етно-національний розвиток країн Центральної та Східної Європи
 397. Соціолінгвістика
 398. Соціологія
 399. Соціологія конфлікту
 400. Соціологія культури та дозвілля
 401. Соціологія міста
 402. Соціологія МК
 403. Соціологія підприємництва
 404. Соціологія праці
 405. Соціологія. Вступ до спеціальності
 406. Стандартизація і сертифікація
 407. Старогрецька література
 408. Старослов’янська мова
 409. Стилістика
 410. Стилістика американської англійської мови
 411. Стилістика англійської мови
 412. Стилістика арабської мови
 413. Стилістика ділового мовлення
 414. Стилістика іспанської мови
 415. Стилістика італійської мови
 416. Стилістика китайської мови
 417. Стилістика нідерландської мови
 418. Стилістика німецької мови
 419. Стилістика польської мови
 420. Стилістика португальської мови
 421. Стилістика російської мови
 422. Стилістика та лексикологія
 423. Стилістика турецької мови
 424. Стилістика угорської мови
 425. Стилістика української мови
 426. Стилістика фінської мови
 427. Стилістика французької мови
 428. Стилістика чеської мови
 429. Стилістичні засоби у художньому тексті: типологічний аспект
 430. Структурна, прикладна та математична лінгвістика
 431. Структурно-семантичний аспект писемного наукового дискурсу
 432. Сучасна культура
 433. Сучасна лінгвістика (англійська мова)
 434. Сучасна світова культура
 435. Сучасна українська літературна мова
 436. Сучасна українська мова
 437. Сучасна українська мова засобів масової комунікації
 438. Сучасні граматичні теорії
 439. Сучасні молодіжні субкультури
 440. Сучасні освітні технології
 441. Сучасні підходи до тестування у методиці навчання іноземних мов
 442. Сучасні політичні партії України
 443. Телевиробництво
 444. Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах
 445. Теоретична граматика
 446. Теоретична граматика (американська англійська мова)
 447. Теоретична граматика (англійська мова)
 448. Теоретична граматика (іспанська мова)
 449. Теоретична граматика (італійська мова)
 450. Теоретична граматика (китайська мова)
 451. Теоретична граматика (нідерландська мова)
 452. Теоретична граматика (німецька мова)
 453. Теоретична граматика (польська мова)
 454. Теоретична граматика (португальська мова)
 455. Теоретична граматика (російська мова)
 456. Теоретична граматика (турецька мова)
 457. Теоретична граматика (угорська мова)
 458. Теоретична граматика (фінська мова)
 459. Теоретична граматика (французька мова)
 460. Теоретична граматика (чеська мова)
 461. Теоретична соціологія
 462. Теоретична фонетика
 463. Теорії мовленнєвої діяльності
 464. Теорії та історії видавничої справи та редагування
 465. Теорія журналістики
 466. Теорія комунікації у сучасній філософії
 467. Теорія літератури
 468. Теорія масової інформації
 469. Теорія масової комунікації
 470. Теорія міжнародних відносин
 471. Теорія освіти
 472. Теорія та історія соціальної комунікації
 473. Теорія та методика викладання фізичного виховання
 474. Теорія та методика виховання
 475. Теорія та методика дошкільної освіти
 476. Теорія та методика журналістської творчості
 477. Теорія та методика навчання іноземних мов
 478. Теорія та методика професійної освіти
 479. Теорія та методика фізичного виховання дошкільників
 480. Теорія та практика журналістики
 481. Теорія та практика міжнародних переговорів
 482. Теорія та практика перекладу
 483. Теорія та практика перекладу американської англійської мови
 484. Теорія та практика перекладу англійської мови
 485. Теорія та практика перекладу арабської мови
 486. Теорія та практика перекладу іспанської мови
 487. Теорія та практика перекладу італійської мови
 488. Теорія та практика перекладу китайської мови
 489. Теорія та практика перекладу нідерландської мови
 490. Теорія та практика перекладу німецької мови
 491. Теорія та практика перекладу польської мови
 492. Теорія та практика перекладу португальської мови
 493. Теорія та практика перекладу російської мови
 494. Теорія та практика перекладу турецької мови
 495. Теорія та практика перекладу угорської мови
 496. Теорія та практика перекладу фінської мови
 497. Теорія та практика перекладу французької мови
 498. Теорія та практика перекладу чеської мови
 499. Теорія твору і тексту
 500. Технічні засоби виробництва
 501. Типологічне мовознавство: предмет, об’єкт, термінологічний апарат
 502. Туристичне країнознавство
 503. Українська демонологія
 504. Українська дитяча література
 505. Українська ділова мова
 506. Українська література
 507. Українська література у світовому контексті
 508. Українська міфологія
 509. Українська мова
 510. Українська мова за професійним спрямуванням
 511. Українська публіцистика
 512. Управління навчальними закладами
 513. Філологія
 514. Філософія
 515. Філософія історії
 516. Філософія наук
 517. Філософія політики
 518. Філософія права
 519. Філософське обґрунтування соціальної роботи
 520. Філософське розуміння світу. Політична еліта
 521. Філософські питання гуманітарних наук
 522. Філософські проблеми наукових досліджень
 523. Фонотека (англійська мова)
 524. Фотожурналістика
 525. Фотокомпозиція
 526. Фразеологія англійського ділового дискурсу
 527. Функціонально-семантичний аспект синтаксису сучасної англійської мови
 528. Холістична філософія науки
 529. Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект
 530. Цикл професійної та практичної підготовки

Comments are closed.