Всі готові роботи з економічних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх економічних дисциплін:

 1. Автоматизація обліку
 2. Автоматизація обліку банківських установ
 3. Автоматизація робочого місця
 4. Адміністративний менеджмент
 5. Адміністрування податків
 6. Актуальні проблеми міжнародної торгівлі
 7. Аналіз банківської діяльності
 8. Аналіз господарської діяльності
 9. Аналіз та моделювання економічних ризиків
 10. Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів
 11. Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств
 12. Антикризове управління
 13. Антикризове управління в організаціях сфери послуг
 14. Антикризове управління підприємством
 15. Аудит
 16. Банківська звітність
 17. Банківська справа
 18. Банківські операції
 19. Бізнес планування
 20. Бізнес-аналітика
 21. Бренд-менеджмент
 22. Бухгалтерський облік
 23. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 24. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках
 25. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку
 26. Бюджетна система
 27. Бюджетний менеджмент
 28. Виробничий маркетинг
 29. Внутрішній аудит в банку
 30. Внутрішній контроль
 31. Вступ в мале підприємництво
 32. Глобальна економіка
 33. Господарський процес
 34. Готельне господарство
 35. Гроші і кредит
 36. Державне і регіональне управління
 37. Державне регулювання
 38. Державний фінансовий контроль
 39. Державні фінанси
 40. Економетрія (Економетрика)
 41. Економіка
 42. Економіка авіаційної галузі
 43. Економіка і організація діяльності об’єднань, підприємств
 44. Економіка і організація інноваційної діяльності
 45. Економіка і фінанси підприємства
 46. Економіка підприємства
 47. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 48. Економіка та бізнес
 49. Економіка та організаційна діяльність об’єднань підприємств
 50. Економіка та організація інноваційної діяльності підприємства
 51. Економіка та організація інформаційного бізнесу
 52. Економіка та організація хімічних виробництв
 53. Економіка та планування виробництва
 54. Економіка та управління національним господарством
 55. Економіко-математичне моделювання
 56. Економіко-математичні методи та моделі
 57. Економічна безпека
 58. Економічна безпека підприємства
 59. Економічна діагностика
 60. Економічна кібернетика
 61. Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
 62. Економічна статистика
 63. Економічна теорія
 64. Економічне управління підприємством
 65. Економічний аналіз
 66. Електронна комерція
 67. Європейські стандарти оподаткування для України
 68. Звітність підприємств
 69. ЗЕД та її оподаткування
 70. Зовнішньоекономічна діяльність
 71. Імітаційне моделювання економічних процесів та систем
 72. Інвестиційні інструменти управління проектами
 73. Інвестиції
 74. Інвестиції і інвестиційний аналіз
 75. Інвестування
 76. Інжиніринг
 77. Інноваційний менеджмент
 78. Інноваційний розвиток підприємства
 79. Інтеграційні процеси в економіці
 80. Інформаційний бізнес
 81. Інформаційні системи в економіці
 82. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 83. Інформаційні системи і технології на підприємстві
 84. Інформаційні технології в менеджменті
 85. Інфраструктура товарного ринку
 86. Історія економіки та економічної думки
 87. Історія управлінської думки
 88. Комерційна діяльність підприємства
 89. Конкурентна політика держави
 90. Конкурентоспроможність підприємства
 91. Контролінг
 92. Контроль і ревізія
 93. Короткострокова фінансова політика
 94. Корпоративна соціальна відповідальність
 95. Корпоративне управління
 96. Логістика
 97. Макроекономіка
 98. Малий бізнес
 99. Маркетинг
 100. Маркетинг в кредитних установах
 101. Маркетинг комерційних послуг
 102. Маркетинг послуг
 103. Маркетингові дослідження
 104. Математика для економістів: вища математика
 105. Математична обробка вимірів
 106. Математичне моделювання систем
 107. Математичний аналіз
 108. Математичні методи в соціології
 109. Математичні моделі трансформаційної економіки
 110. Менеджмент
 111. Менеджмент готельного бізнесу туризму
 112. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 113. Менеджмент малого бізнесу
 114. Менеджмент організацій
 115. Менеджмент організацій та адміністрування
 116. Менеджмент персоналу
 117. Менеджмент соціокультурної діяльності направлення туризм
 118. Менеджмент у державному управлінні
 119. Метод прийняття управлінських рішень
 120. Методи і моделі оцінки
 121. Методика викладання економіки
 122. Методика викладання обліково-економічних дисциплін
 123. Митна безпека
 124. Митно-тарифне регулювання
 125. Міжнародна економіка
 126. Міжнародна економічна діяльність
 127. Міжнародна інвестиційна діяльність
 128. Міжнародна торгівля
 129. Міжнародний бізнес
 130. Міжнародний економічний аналіз
 131. Міжнародний маркетинг
 132. Міжнародний промисловий маркетинг
 133. Міжнародні економічні відносини
 134. Міжнародні комерційні контракти
 135. Міжнародні організації
 136. Міжнародні стандарти аудиту
 137. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 138. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 139. Міжнародні фінанси
 140. Мікроекономіка
 141. Мікроекономічні теорії виробництва
 142. Моделі і методи прийняття рішень
 143. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
 144. Моделі управління ризиком
 145. Моделювання економіки
 146. Моделювання економічної динаміки
 147. Моделювання системних характеристик в економіці
 148. Мотивація персоналу
 149. Муніципальне управління
 150. Національна економіка
 151. Начальний практикум з аналізу господарської діяльності
 152. Нейро-нечіткі технології у моделюванні економіки
 153. Непродовольчі товари
 154. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 155. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
 156. Облiк в зарубiжних країнах
 157. Облік в комерційних банках
 158. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 159. Облік і аудит
 160. Облік і аудит в банках
 161. Облік і аудит. Вступ до фаху
 162. Облік на підприємствах малого бізнесу
 163. Облік у галузях економіки
 164. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 165. Операційний менеджмент
 166. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 167. Оподаткування суб’єктів господарювання
 168. Оподаткування фінансових установ
 169. Оптимізаційні методи та моделі
 170. Організаційна поведінка
 171. Організаційне проектування підприємства
 172. Організація бухгалтерського обліку
 173. Організація виробництва
 174. Організація екскурсійної діяльності
 175. Організація зворотньоторгівельних операцій
 176. Організація і методика аудиту
 177. Організація і методика відомчого та внутрішнього фінансового контролю
 178. Організація і методика документальних перевірок підприємницької діяльності
 179. Організація і проведення аудиту діяльності підприємства
 180. Організація інформаційно-обчислювальних процесів і систем
 181. Організація митного контролю та оформлення
 182. Організація нормування та заробітна плата
 183. Організація обліку
 184. Організація обслуговування
 185. Організація підприємницької діяльності
 186. Організація податкового процесу в Україні
 187. Організація праці менеджера
 188. Організація ресторанного господарства
 189. Організація системи контролю суб’єктів господарювання
 190. Організація та методика аудиту
 191. Організація та нормування праці
 192. Основи антикризового управління
 193. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 194. Основи інноваційно-інвестиційної діяльності
 195. Основи креативної економіки
 196. Основи менеджменту
 197. Основи наукових досліджень в економіці
 198. Основи наукових досліджень в оподаткуванні
 199. Основи охорони праці
 200. Основи підприємницької діяльності
 201. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства
 202. Основи цивільного і адміністративного права
 203. Особливості обліку в галузях економічної діяльності
 204. Охорона праці в галузі
 205. Оцінювання бізнесу
 206. Підприємництво і бізнес-культура
 207. Планування грошових потоків
 208. Планування і контроль на підприємстві
 209. Планування і контроль фінансів
 210. Планування комерційної діяльності
 211. Планування на підприємстві
 212. Планування проектних дій
 213. Поведінка споживачів
 214. Податки в Україні та їх адміністрування
 215. Податкова система
 216. Податкова система України
 217. Податковий контроль та аудит
 218. Податковий менеджмент
 219. Податковий облік і звітність
 220. Політична економія (Політекономія)
 221. Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 222. Потенціал і розвиток підприємства
 223. Прикладна економетрика
 224. Прикладна економіка
 225. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 226. Прикладні моделі економічних процесів
 227. Принципи менеджменту
 228. Провайдинг інновацій
 229. Прогнозування та макроекономічне планування
 230. Проектний аналіз
 231. Проектування та організація ресторанного господарства
 232. Промисловий маркетинг
 233. Просторова організація економіки
 234. Регіональна економіка
 235. Регіонально-просторовий розвиток економіки
 236. Регулювання міжнародних економічних відносин
 237. Рекламний менеджмент
 238. Релігійний фактор в міжнародних відносинах
 239. Ресторанно-гостинний бізнес
 240. Ризик-менеджмент
 241. Ризикологія
 242. Ринкова інфраструктура
 243. Ринкові дослідження
 244. Ринок фінансових послуг
 245. Ринок цінних паперів
 246. Розвиток персоналу
 247. Розміщення продуктивних сил
 248. Самоменеджмент
 249. Світові школи фінансового менеджменту
 250. Складське господарство
 251. Соціально-економічна безпека підприємства
 252. Соціально-економічний розвиток регіону
 253. Соціологія економіки
 254. Соціологія організацій
 255. Статистика
 256. Стратегічне управління
 257. Стратегічний аналіз
 258. Стратегічний менеджмент
 259. Стратегія підприємства
 260. Страховий менеджмент
 261. Страхові ризики
 262. Сучасні економічні теорії
 263. Сучасні комп’ютерні технології фінансового менеджменту
 264. Теорії ймовірностей
 265. Теорія менеджменту
 266. Теорія організації
 267. Теорія прийняття рішень
 268. Теорія симетричних ланцюгів
 269. Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти
 270. Теорія фінансового менеджменту
 271. Теорія фіскального регулювання економіки
 272. Технологія продукції підприємств ресторанного бізнесу
 273. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 274. Товарознавство
 275. Товарознавча експертиза
 276. Торгова політика та комерційна дипломатія
 277. Туристичне обслуговування
 278. Управління активами підприємства
 279. Управління вартістю підприємства
 280. Управління витратами
 281. Управління грошовими потоками підприємства
 282. Управління зайнятістю
 283. Управління змістом робіт
 284. Управління інноваціями
 285. Управління інфраструктурою підприємств
 286. Управління капіталом підприємства
 287. Управління людськими ресурсами
 288. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 289. Управління оборотними і внеоборотными активами
 290. Управління основним і оборотним капіталом
 291. Управління персоналом
 292. Управління персоналом та економіка праці
 293. Управління потенціалом підприємства
 294. Управління проектами
 295. Управління проектами інформатизації
 296. Управління промисловим підприємством
 297. Управління трудовим потенціалом
 298. Управління трудовими ресурсами
 299. Управління фінансовими ризиками
 300. Управління фінансово-економічною безпекою
 301. Управління якістю
 302. Управлінський контроль
 303. Управлінський облік
 304. Філософія бізнесу
 305. Фінанси
 306. Фінанси залізничного транспорту
 307. Фінанси підприємств
 308. Фінанси, гроші та кредит
 309. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 310. Фінансова звітність за міжнародними стандартами
 311. Фінансова математика
 312. Фінансова стратегія підприємства
 313. Фінансове моделювання бізнес процесів
 314. Фінансове планування і бюджетування
 315. Фінансовий аналіз
 316. Фінансовий і валютний дилинг
 317. Фінансовий менеджмент
 318. Фінансовий менеджмент малого бізнесу
 319. Фінансовий облік
 320. Фінансовий ринок
 321. Фінансові обчислення
 322. Фінансові ринки і методи їх дослідження
 323. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджету
 324. Фондовий ринок
 325. Формування бізнес-моделі підприємства
 326. Ціноутворення
 327. Чисельні методи

Comments are closed.

www.all-dipllom.com

www.diplom-ry.com

купить диплом высшего образования