Головна

Video

Як паплюжити імідж університету й не вилетіти

Березень 25, 2017

Ми розуміємо, що тобі хочеться зробити свій університет кращим. Ти просто не можеш спокійно дивитися на кричущі проблеми альма-матер, але й ставати черговим відрахованим «активістом» не бажаєш. Як бути? Бунтуй, кохай, вилітай Адміністрація вітчизняних університетів майже завжди на дух не переносить будь-яку критику своєї діяльності й на це є багато причин. Як би не противився […]

Sticky
Коментарі Вимкнено до Як паплюжити імідж університету й не вилетіти

Що потрібно знати про академічну відпустку

Березень 02, 2017

дівчина

Михайло Процайло, юрист пояснює, що таке академічна відпустка у ВНЗ, як часто студент може брати академічну відпустку, як оформити академічну відпустку за станом здоров’я, по догляду за дитиною, по догляду за членом сім’ї чи за призовом на військову службу. А також розповідаємо про труднощі, які виникають під час оформленні академічної відпустки і що роботи, якщо у наданні відпустки відмовили.

Що таке академічна відпустка?

Відповідно до , прийнятого ще у 1996 році, академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць на семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

розширює сферу застосування академічної відпустки: вона надається за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами. Окрім того, студент має право на перерву в навчанні у зв’язку із навчанням чи стажуванням в іншому ВНЗ (у тому числі іноземних держав), але за умови, що інше не передбачено міжнародним договором між двома навчальними закладами (право на академічну мобільність).

Перелік підстав не є виключним, тож ректор (директор) на власний розсуд може надати відпустку і на інших підставах.

Як часто студент може брати академічну відпустку?

Зазвичай студент має право на академічну відпустку лише один раз за період навчання. Строк академічної відпустки визначається керівником ВНЗ у межах до одного року, але при необхідності може бути подовжений ще на один рік.

Чим відрізняється академічна відпустка від повторного навчання?

Потрібно розрізняти академічну відпустку та повторне навчання. Реалізація права на відпустку надає студенту можливість призупинити навчання для вирішення ситуації, що знижує його працездатність, після чого студент продовжує навчання без повторного проходження відповідного семестру. Повторне навчання завжди вимагає від студента пройти семестр ще раз і зазвичай надається тим, кому не може бути надана академічна відпустка. Студенти першого курсу права на повторне навчання не мають.

Чим регулюється порядок надання відпусток?

Порядок надання академічних відпусток визначається положеннями, які затверджують органи Міністерства освіти і науки (МОН). Зазвичай кожен ВНЗ має своє положення. Оформлюється відпустка наказом ректора (директора) ВНЗ на підставі відповідних документів. Перелік документів визначається ВНЗ, але існують базові вимоги. Завжди необхідна заява студента на ім’я ректора (директора) про надання академічної відпустки із зазначенням підстави.

Як оформити академічну відпустку за станом здоров’я?

Для відпустки у зв’язку зі станом здоров’я необхідний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а у разі її відсутності – головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування студентів.

Якщо стан хворого і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися по лікарську допомогу до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки.

У виняткових випадках, коли стан хворого і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи не дають можливості лікарям, які провадять медичне обслуговування студентів, провести обстеження, керівництво вищого закладу (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується студент.

Студенти, які не скаржилися на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії, й отримали під час іспитів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

Як оформити академічну відпустку по догляду за дитиною?

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до . Так, стаття 179 КЗпП говорить, що на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку) з виплатою допомоги за ці періоди відповідно до чинного законодавства.

Також підприємства, установи й організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості для догляду за дитиною. Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Також важливим є те, що відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. У деяких випадках необхідно надати копію свідоцтва про народження дитини.

Як оформити академічну відпустку по догляду за членом сім’ї?

Відпустка по догляду за членами родини надається за наявності документів, що підтверджують факт необхідності догляду. Зазвичай це відповідні медичні довідки, але у деяких випадках можне знадобитися документ, що підтверджує родинні відносини.

Як оформити академічну відпустку у зв’язку з реалізацією права на академічну мобільність?

Надання академічної відпустки у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності підтверджується документом про направлення студента до іншого ВНЗ, що зазвичай оформлюється наказом ректора (директора) ВНЗ, у якому студент навчається постійно.

Що необхідно надати для оформлення відпустки за призовом на військову службу?

Відпустка у зв’язку із призовом на строкову військову службу здійснюється на підставі повістки з військкомату та заяви студента.

Чи передбачені фінансові витрати на оформлення академічної відпустки?

Будь-які довідки у ВНЗ, закладу охорони здоров’я чи іншому державному органі повинні видаватися безкоштовно. Вимагання грошей за надання довідок є незаконним.

Як діяти після завершення відпустки?

Після академічної відпустки студент допускається до занять наказом ректора (директора) за наявності документів, що свідчать про усунення умов, що унеможливлювали повноцінне виконання навчального плану (медичний висновок, документ про закінчення військової служби). У випадках догляду за дитиною або членом сім’ї необхідна лише заява студента. Як правило, вона надається до початку навчального семестру.

Зазвичай труднощів не виникає: за наявності законної підстави та необхідного пакету документів керівництво надає відпустку. Проблематичним може бути момент подолання бюрократичних процедур. Пам’ятайте, що працівники секретаріату зобов’язані прийняти у вас заяву та пакет документів, що підтверджує її, за умови, що зібрані всі необхідні довідки. Вимагайте розписку про отримання документів.

Крім того, існує можливість вимагання грошей (або «обов’язкових благодійних внесків») за надання академічної відпустки. Як уже було сказано, за наявності передбачених законом підстав, відмовити ректор (директор) не може. Інструментами впливу у такому випадку може стати маніпуляція з відкладанням розгляду заяви або погрози незадовільного складання іспитів після відпустки. У першому випадку студент мусить знати, що за 20 статтею закону заяви розглядаються протягом 30 днів із дня надходження заяви, а ті, що не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не більше 15 днів. У другому випадку студент може звернутися до територіального відділу Міністерства освіти і науки. За будь-якого порушення своїх прав студент повинен звернутися до правоохоронних органів.

Що робити, якщо у наданні відпустки відмовили?

Усі питання стосовно академічних відпусток залишаються на розгляд керівництва навчальної установи. Рішення ректора (директора) про надання чи відмову у наданні академічної відпустки є остаточним. Оскаржити його можливо у судовому порядку через суди загальної юрисдикції. У заяві необхідно вказати на порушення права на навчання та надати всі обставини, що свідчать на вашу користь.

За матеріалами  .

Sticky
Коментарі Вимкнено до Що потрібно знати про академічну відпустку

Рецепт неймовірної весни

Березень 01, 2017

ноги

Якою б довгою та нескінченною не здавалася зима, але усьому настає кінець. І тепер перед кожним постала нова проблема: як не змарнувати цю весну? Що треба зробити, щоб ці три місяці стали одними з найкращих у твоєму житті?

1. Більше ходи пішки. Весна – не час сидіти вдома. Тому частіше вибирайся на вулицю. Спробуй на пари добиратися не на метро чи маршрутці, а хоча б кілька зупинок пройти. Частіше гуляй у парку, обирай сходи замість ліфту чи ескалатора. Скоро ти відчуєш, як самопочуття покращується.

2. Стань . Зберися з друзями і відвідай дитбудинок, проведи вихідний у притулку для тварин. Можеш стати волонтером на якомусь заході – форумі чи концерті. Зроби комусь добро, віддай часточку добра – і тобі воздасться сторицею. Головне тут – добровільна і безкоштовна допомога людям. Лише спробуй – тобі сподобається. А ще саме так ти можеш знайти нових друзів, розширити своє коло знайомств.

3. Кинь собі виклик. Прокачай власну силу волі. Спробуй тиждень прожити без солодкого, вихідні – без Інтернету, місяць – без Інстаграму. Або ж постав собі за мету прочитати 12 за весну (по одній на тиждень). Звісно, будуть зриви і це нормально. Тут важливіше не зупинятися, коли зазнав невдачі, а починати знову і знову. Саме цієї весни спробуй стати більш .

4. Отримай новий досвід. Вийди зі своєї зони комфорту нарешті. Ти ж уже допетрав, що там нічого цікавого не відбувається? Тому підіймайся з ліжка і йди на майстер-клас з акторської майстерності чи сальси, тренінг з , лекцію про . Занадто сором’язливий для таких штук? Переборюй себе і вдосконалюйся. Пам’ятаєш головного героя кінострічки «Завжди говори «так»»? Поводься як він та погоджуйся на пропозиції друзів стати учасником конференції, відвідати відкрити лекцію. У твоєму місті нічого такого не проводять? Це не вирок, спробуй зробити це сам. Усе, що потрібно – це три людини і велике бажання.

книжка5. Заведи щоденник. Не електронний, не блог, а звичайнісінький паперовий щоденник. Такий, як у дитинстві, пам’ятаєш? Це допомагає заспокоїтися ввечері, адже ти не пишеш довгі пости за комп’ютером, а викладаєш думки на папері. А ще саме тут можна не приховувати нічого, бо ж ніхто точно не прочитає, на відміну від електронного аналога. Тут можна і планувати щоденні справи, і підсумовувати зроблене, і розбирати на частинки власні емоції, часом такі дошкульні. Якщо не маєш бажання займатися «самокопирсанням», можна вести і не зовсім звичайний щоденник. Наприклад, «щоденник добрих справ», «щоденник успіху» або просто записник, де ти записуєш красиві цитати (не з соцмереж, а вичитані у книжках).

6. Навчися щось робити своїми руками. Навесні усі наче прокидаються із зимової сплячки і ритм життя прискорюється. Тому іноді дуже бракує трішки часу для того, щоб заспокоїтися, відвести подих і привести до ладу думки. Ідеальний варіант для цього – хенд-мейд. Навчися робити щось власноруч: , , . Безліч відео можна знайти в Ютубі. А ще – це класний варіант для подарунків найдорожчим.

7. Читай поезію. Весна – це найромантичніша пора у році. І тому чудовий привід почати читати вірші. Вони тебе заспокоять, розвинуть образне мислення, можливо, надихнуть на власні проби пера. Навіть якщо ти їх не розумієш, навіть якщо вони тобі геть не подобаються – лише спробуй. Прочитай хоч кілька, знайди «свого» автора. Ось дві збірки, з яких можна почати знайомство зі світом поезії:

 • Сергія Жадана. Особливі поезії про важливе. І у кожному тексті – багато значень, тому варто перечитувати кілька разів.
 • Володимира Бєглова. Коротенькі вірші про віру, любов і людей. Прості, але від того ще більш зрозумілі кожному.

весна8. Придумай екскурсію рідним містом. Снігові барикади тануть , а це значить, що час по-новому поглянути на рідні місця. Вдягни «окуляри туриста» і пофантазуй, які об’єкти варті уваги, але не внесені до туристичних путівників. Фотографуй, записуй, позначай на карті, шукай історії будівель в Інтернеті. Уяви себе екскурсоводом і склади власний маршрут знайомства з містом. Обов’язково апробуй його: запрошуй на прогулянку друзів з інших міст.

9. Проведи час з сім’єю. За усіма справами, зустрічами, тренінгами та захопленнями ми часто забуваємо про найрідніших. Тому приділи час своїй родині. Приготуй з батьками піцу, навчи їх робити селфі, разом з’їздіть до бабусі, допоможи братові з домашнім завданням, усі разом сходіть на прогулянку, у кіно чи театр або ж просто щиро поговоріть за чаєм на кухні.

10. Почни заощаджувати. А чи не гайнути тобі цього літа за кордон? Набридло просити у батьків грошей на новий ноутбук? Вихід є – почни . Економ щомісяця хоча б 10% власних грошей і до літа назбираєш на здійснення власної мрії. А ще можна знайти роботу. Чи . Хоча б на вихідних. І ти відчуєш себе уже значно самостійнішим.

А як ти плануєш провести цю весну? Ділися у коментарях!

*Редакція «Студвею» не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку висловлює автор.

The post appeared first on .

Sticky
Коментарі Вимкнено до Рецепт неймовірної весни

Markup And Formatting

Січень 11, 2013

Headings

Header one

Header two

Header three

Header four

Header five
Header six

Blockquotes

Single line blockquote:

Stay hungry. Stay foolish.

Multi line blockquote with a cite reference:

People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. Steve Jobs – Apple Worldwide Developers’ Conference, 1997

Tables

Employee Salary
$1 Because that’s all Steve Job’ needed for a salary.
$100K For all the blogging he does.
$100M Pictures are worth a thousand words, right? So Tom x 1,000.
$100B With hair like that?! Enough said…

Definition Lists

Definition List Title
Definition list division.
Startup
A startup company or startup is a company or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.
#dowork
Coined by Rob Dyrdek and his personal body guard Christopher “Big Black” Boykins, “Do Work” works as a self motivator, to motivating your friends.
Do It Live
I’ll let Bill O’Reilly will this one.

Unordered Lists (Nested)

 • List item one
  • List item one
   • List item one
   • List item two
   • List item three
   • List item four
  • List item two
  • List item three
  • List item four
 • List item two
 • List item three
 • List item four

Ordered List (Nested)

 1. List item one
  1. List item one
   1. List item one
   2. List item two
   3. List item three
   4. List item four
  2. List item two
  3. List item three
  4. List item four
 2. List item two
 3. List item three
 4. List item four

HTML Tags

These supported tags come from the WordPress.com code .

Address Tag

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
United States

Anchor Tag (aka. Link)

This is an example of a .

Abbreviation Tag

The abbreviation srsly stands for “seriously”.

Acronym Tag

The acronym ftw stands for “for the win”.

Big Tag

These tests are a big deal, but this tag is no longer supported in HTML5.

Cite Tag

“Code is poetry.” —Automattic

Code Tag

You will learn later on in these tests that word-wrap: break-word; will be your best friend.

Delete Tag

This tag will let you strikeout text, but this tag is no longer supported in HTML5 (use the <strike> instead).

Emphasize Tag

The emphasize tag should italicize text.

Insert Tag

This tag should denote inserted text.

Keyboard Tag

This scarsly known tag emulates keyboard text, which is usually styled like the <code> tag.

Preformatted Tag

This tag styles large blocks of code.

.post-title {
	margin: 0 0 5px;
	font-weight: bold;
	font-size: 38px;
	line-height: 1.2;
}

Quote Tag

Developers, developers, developers… –Steve Ballmer

Strong Tag

This tag shows bold text.

Subscript Tag

Getting our science styling on with H2O, which should push the “2” down.

Superscript Tag

Still sticking with science and Albert Einstein’s E = MC2, which should lift the “2” up.

Teletype Tag

This rarely used tag emulates teletype text, which is usually styled like the <code> tag.

Variable Tag

This allows you to denote variables.

Sticky

Image Alignment

Січень 10, 2013

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let’s get started.

On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of NoneLeftRight, and Center. In addition, they also get the options of ThumbnailMediumLarge & Fullsize.

Image Alignment 580x300

The image above happens to be centered.

Image Alignment 150x150The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

Image Alignment 1200x400

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

Image Alignment 300x200

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And just when you thought we were done, we’re going to do them all over again with captions!

Image Alignment 580x300

Look at 580×300 getting some love.

The image above happens to be centered. The caption also has a link in it, just to see if it does anything funky.

Image Alignment 150x150

Itty-bitty caption.

The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

Image Alignment 1200x400

Massive image comment for your eyeballs.

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

Image Alignment 300x200

Feels good to be right all the time.

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And that’s a wrap, yo! You survived the tumultuous waters of alignment. Image alignment achievement unlocked!

Sticky

Text Alignment

Січень 09, 2013

Default

This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free flowing, with love. Completely neutral and not picking a side or sitting on the fence. It just is. It just freaking is. It likes where it is. It does not feel compelled to pick a side. Leave him be. It will just be better that way. Trust me.

Left Align

This is a paragraph. It is left aligned. Because of this, it is a bit more liberal in it’s views. It’s favorite color is green. Left align tends to be more eco-friendly, but it provides no concrete evidence that it really is. Even though it likes share the wealth evenly, it leaves the equal distribution up to justified alignment.

Center Align

This is a paragraph. It is center aligned. Center is, but nature, a fence sitter. A flip flopper. It has a difficult time making up its mind. It wants to pick a side. Really, it does. It has the best intentions, but it tends to complicate matters more than help. The best you can do is try to win it over and hope for the best. I hear center align does take bribes.

Right Align

This is a paragraph. It is right aligned. It is a bit more conservative in it’s views. It’s prefers to not be told what to do or how to do it. Right align totally owns a slew of guns and loves to head to the range for some practice. Which is cool and all. I mean, it’s a pretty good shot from at least four or five football fields away. Dead on. So boss.

Justify Align

This is a paragraph. It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in it’s place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Sticky
www.all-dipllom.com/jurnalist

www.all-dipllom.com/veterinar

обращайтесь